Hakkımızda

Code Factory tüm sektörlerde özel çözümler sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta müşteriye en kolay kullanımlar sağlamaktadır.Code Factory'in temel prensibi...

Devamını Oku

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 9. Kat No 1157 Şişli /İSTANBUL T: 0850 885 28 50 F: 0212 221 55 16

info@cfyazilim.com

0 850 885 28 50

Ziya Gökalp Caddesi 24/81 Kültür Mahallesi Çankaya/ANKARA T: 0850 885 28 50 F: 0212 221 55 16

info@cfyazilim.com

0 850 885 28 50

Likom Presto XL

Presto XL ile hızla büyümekte olan işletmenizin sağlam kurumsal altyapısını oluşturun. İşletmenizin her türlü ekonomik koşuldan etkilenmemesi ve varolan güçlü yapısını koruması için sağlam adımlar atmanız gerekir. Sağlam adımlar atmak için ise öngörülü olmaya, doğru stratejik kararları zamanında almaya ihtiyacınız var. Likom Presto XL, büyümekte olan orta ölçekli işletmelerin stratejilerini doğru belirlemeleri için, tüm iş süreçlerinin yönetiminde etkinliklerini arttırmalarını sağlayacak kurumsal altyapıyı oluşturmak amacıyla geliştirildi. Likom Presto XL, Likom Yazılım’ın 1984’ten bugüne kadar edindiği Kurumsal İş Uygulamaları deneyimi ve onbinlerce müşterisinde kanıtlanmış başarısının ürünüdür.

Stok Yönetimi

Likom Presto XL Stok Yönetimi ile;
+ Hammadde, ürün, ara ürün, ticari mal ve malzeme alış ve satış işlemleri dışında iade, ithalat / ihracat, fason, hurda ya da dahili kullanım gibi tüm Giriş – Çıkış işlemlerinin TL ya da istenilen döviz cinslerine göre yapılarak ilgili raporlar alınabilir,
+ Stok maliyetlerinin; Son Giren İlk Çıkar ( LIFO ), İlk Giren İlk Çıkar ( FIFO ), Yürüyen Ortalama Maliyet, Aritmatik Ortalama Maliyet veya Ay Kapama Maliyet Sistemlerine göre hesaplanarak anlık izlenir,
+ Fiyat farkı, vade farkı ve kur farkından doğan maliyet artış ve azalışlarının malın maliyetine yansıtılır,
+ Teklif, Sipariş, Stok Hareketi, Depo Transferi ve Fatura belgelerinde değişken ölçü değerleri girilebilir ve girilen bu ölçü değerlerine göre alan, hacim, ağırlık gibi hesaplamaları yapılabilir ve bu değerler belgelerin çıktılarında gösterilebilir,
+ Stok işlemleri sırasında ürün kartlarında tanımlanan kriterlere bağlı olarak uyarı, seviye tanımlarına bağlı olarak da hareket engelleme fonksiyonlarının kullanılır,
+ Depozitolu ürün, Stok Set, Seri / Lot ve Dinamik Kod takibinin yapılabilir,
+ Aynı Stok hareketlerinde tek depoya veya birden fazla depoya ürün giriş- çıkış işlemlerinin gerçekleştirilir,
+ Stok hareketlerindfe tanımlanabilen formüllere göre esnek satış fiyatı ve iskonto belirlenebilir, formüllere göre miktar hesaplanabilir,
+ Sınırsız sayıda depo kartı açılarak, depolar arası ürün giriş-çıkış işlemleri ile bedelsiz mal giriş- çıkış işlemlerinin takibi yapılır.

Likom Presto XL’in işlevsel, kolay kullanımlı, tanımlanabilir kullanıcı arayüzü, çok çeşitli raporlama (Pratik Anlık Raporlama, 2000’den fazla Standard Rapor, Kullanıcı tarafından tanımlanabilir Kapsamlı Raporlama, Microsoft Excel uyumlu Hesap Tablosu ve Yönetim Paneli) özellikleri ve tüm ERP işlevlerini kapsayan tam entegrasyon ile çalışan modülleri ile işletmenizin tüm kaynaklarını en etkin şekilde yönetebilirsiniz.
finans

Likom Presto XL Satış/Pazarlama Yazılımı ile;
+ Verilen teklifler ve Alınan Siparişler ayrıntılı olarak izlenir, Sipariş onay mekanizması oluşturulabilir ve onaysız siparişlerin karşılanması engellenebilir,
+ Stok seviyeleri anında izlenebilir, belirlenen seviyenin altına düşen stok mikterlarında satış hareketlerinde uyarma/engelleme yapılabilir,
+ Satışa sunulan ürün ve hizmetler için sınırsız sayıda istenilen para birimi cinsinden fiyat, iskonto ödeme koşulları ile Fiyat Listeleri oluşturulabilir, Müşteri ve satış personeli bazında fiyat listelerini kullanma ve düzenleme yetkileri tanımlanabilir,
+ Satış işlemi sırasında ürünlerin Son Giren İlk Çıkar ( LIFO ), İlk Giren İlk Çıkar ( FIFO ), Yürüyen Ortalama Maliyet, Aritmatik Ortalama Maliyet veya Ay Kapama Maliyet’leri anında hesaplanabilir, satılan malın maliyeti muhasebe işlemleri istenilen maliyet kriterlerine göre gerçekleştirilir,
+ Her türlü satış belgesi ( Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura vb.) ve raporu MS Excel veya PDF formatında e-posta ile tanımlanan yetkli müşteri personeline anında iletilebilir,
+ İrsaliyeler için toplu olarak fatura kesilebilir ve toplu fatura çıktıları alınabilir,
+ Tevkifatlı Fatura, Fiyat farkı faturası, Vade farkı ve kur farkı faturası oluşturulabilir, Satış ve satınalma süreçleri ilişkilendirilerek entegrasyonu sağlanır, Ürün/Müşteri grubu ve bölgesel satış performansı ve karlılık analizleri istenilen ayrıntıda takip edilebilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
kalite yönetimi

Likom Presto XL Satış/Pazarlama Yazılımı ile;
+ Satınalma Talepleri, Tedarikçilerden alınan Teklifler ve Verilen Siparişler ayrıntılı olarak izlenir,
+ Hizmet ve stok kartları ile ilgili siparişlere ait alış irsaliyeler ve alış faturalarının takibi yapılır,
+ Tüm belgelerdeki tek bir döviz kuru ile belge başlığında ya da bir belgede yeralan satırlarda farklı döviz kurları ile işlem yapılabilir,
+ Alım hareketi sırasında yada daha sonra ortaya çıkan ithalat, nakliye ve buna benzer diğer çeşitli masraflarının tek tek yada toplu olarak alış maliyetine yansıtılır,
+ Asgari-azami stok seviyeleri ve optimum sipariş edilme miktarları izlenerek en etkin kaynak yönetimi sağlanır,
+ Stokların güncel olarak izlenmesi, sipariş ödeme koşulları ve bunların hangi stok hareketleri ile karşılandığının ayrıntılı olarak takibi yapılır,
+ El termineli ile depolanan sipariş ya da mal alımı hareketlerinin sisteme otomatik entegrasyonu yapılır, kullanıcı sipariş onay işlemleri ile sipariş verilmesi kontrol altına alınır,
+ Alım hareketlerine özel kodlar tanımlanarak proje bazında ve şube bazında takibi yapılabilir,
+ Alım işlemleri ile ilgili fiyat farkı, vade farkı ve kur farkı faturaları düzenlenebilir,
+Harita üzerinden satınalma yapılan tedarikçiler, ürünler ve şehirlerin ayrıntılı olarak takibi sağlanır.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Üretim Planlama

+ Ürün ve ara ürün, hammadde, sarf malzemesi, alternatif ürün bilgileri tanımlanarak Ürün Ağaçları, İş Merkezleri, Üretim Operasyonları, Rotalar ve Tezgahlar tanımlanır,
+ Tek tek ya da toplu olarak iş emri oluşturulabilir, iş emri bazında ürün ağaçları ve operasyonlar özelleştirilebilir ve iş emri bazında izlenir,
+ Standart üretimin dışında üretilecek ürünlerin ürün ağacının ara ürün, hammadde miktarlarında yapılacak olası değişikilikler Ürün Ağaçları değiştirilmeden iş emrinin içinde yapılabilir,
+ Ayrıntılı Malzeme İhtiyaç Planlaması yapılabilir,
+ Toplu iş emri oluşturulabilir, tek tek ya da toplu olarak iş emri gerçekleşme hareketleri yapılabilir,
+ Ürünlerin ürün ve ara ürün maliyetleri istenilen ayrıntıda hesaplanır ve izlenir, Endirekt maliyetler dağılım anahtarı ya da belirtilen katsayılar ile ürün maliyetlerine yansıtılır,
+ Üretim süreç girdi ( Hammadde, Yardımcı Malzeme vb. ) ve çıktıları (Ürün, Ara Ürün, Fire vb.)anlık ve ayrıntılı olarak izlenir,
+ Talep ve siparişler işemrine bağlanabilir ve üretim talebinden iş emri oluşturulması,
+ Ürün ağacı içindeki yarı mamullerin iş emri sürecinde seviyeli olarak otomatik açılır,
+ Maliyet muhasebesi kayıtları otomatik gerçekleştirilir,
+ Fason, Mamul ve hammadde fire takibi detaylı olak yapılır.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Kredi Kartı Dinamik Kod

+ Üye iş yeri anlaşmalarının tüm detayı ile tanımlanabilmesi. (Kredi Kartının Bankası, Kredi Kartının Banka Şubesi, Kredi Kartının Adı, Çalışma Koşullarının geçerli olduğu dönem, Kredi kartına bağlı olarak yapılacabilecek satış şekilleri, Blokeli mi çalışılıyor, Satış şekline göre yapılacak taksit sayısı, Vadesinden önce para çekmede bankanın uygulayacağı iskonto oranı, Bankanın uyguladığı komisyon oranı, Puan tanımları),
+ T Değişen üye işyeri anlaşmalarının dönemsel olarak saklanması,
+ Slip hareketlerinin satış sırasında anlık olarak girilebilmesi ya da günün sonunda toplu olarak girilebilmesi,
+ Satış işlemi sırasında banka ve kredi kartı türü seçilerek yapılan kredi kartı satışlarının saklanması,
+ Herhangi bir anda verilen kriterler itibariyle banka hesabındaki kredi kartı tahsilatlarının ve komisyonların izlenebilmesi.
+ Vadesi gelen kredi kartı tahsilatlarının/ödemesinin otomatik olarak banka modülüne işlenmesi en kolay şekilde gerçekleştirilir.
Likom Presto XL Dinamik Kod Yönetimi ile;
+ Her stok için sınırsız sayıda özellik tanımı yapılması,
+ Kullanıcının belirlediği özelliklerden otomatik stok kartı oluşturulması,
+ Satınalma ve satış pazarlama işlemlerinin her aşamasında belirtilen özellikteki ürüne hızlı ve kolay ulaşılması,
+ Ürünlerin dinamik özeliklerine göre ayrıntılı olarak raporlanabilmesi,

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Raporlama

Likom Presto XL çok çeşitli raporlama ( Pratik Anlık raporlama, 2000’den fazla Standard rapor, Kullanıcı tarafından tanımlanabilir Kapsamlı Raporlama, Mıcrosoft Excel uyumlu Hesap Tablosu ve Yönetim Paneli) özelliklerini içermektedir.
Presto XL Hesap Tablosu'yla;
+ Program bilgisine gerek olmadan MS Excel görünümündeki ortamda size özel raporlar hazırlayabilirsiniz, Bilgisayarınızda MS Excel olmasa da çalışabilirsiniz,
+ Aynı veribanındaki birden fazla firmanın, farklı modüllerden veri alarak karşılaştırmalı raporlar hazırlayabilirsiniz,
+ Veriler üzerinde ister aritmatiksel işlemler yapar, isterseniz hazır gelen formülleri kullanırsınız. İster kolon- satır görünümlü raporlar, isterseniz grafikler oluşturulur, sonuçlarınızı bu şekilde değerlendirirsiniz.
Presto XL Yönetim Paneli ile;
+ İşletmenin zamana yayılan tüm vadeli ödeme ve tahsilatlarının takvim üzerinde günlere göre izlenebilmesi ( Fatura, çek, Senet, banka kredileri, vadeli mevduatlar, kredi kartı taksitleri, planlanan ödeme ve tahsilatlar, KDV, Muhtasar ve SSK ödemeleri, vadesi geçmiş borç ve alacaklar, kasa ve bankadaki ticari hesaplar vb. )
+ Özkaynakların zamana göre dağılımını inceleyebilme ve nakit akım planlama imkanı,
+ Vadesi gelen kredi kartı tahsilatlarının/ödemesinin otomatik olarak banka modülüne işlenmesi en kolay şekilde gerçekleştirilir.
+ Her stok için sınırsız sayıda özellik tanımı yapılması, En çok satılan ürünleri veya en çok alınan ürünleri tutar, miktar ve grafiksel olarak izleyebilme, Harita üzerinde şehirlere göre alış tutarları, satış tutarları, tedarikçi ve müşteri sayılarını analiz edebilme.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Raporlama

+ Sabit kıymetlerin alış, satış ve hurda işlemlerinin yapılması,
+ İstenilen zaman dilimlerinde sabit kıymet amortismanlarının yapılması,
+ Sabit kıymet ve amortismanların enflasyondan arındırılması ve oluşan enflasyon düzeltme farklarının Genel Muhasebe modülüne entegrasyonunun yapılması, Presto XL Yönetim Paneli ile;
+ Sabit kıymetlerin ekonomik ömürleri otomatik belirlenir ve takibi yapılır,
+ Sabit kıymetlerin maliyetlerinin arttırılabilir veya azaltılabilir,
Likom Presto XL Personel Yönetimi Yazılımıile;
+ Personelin sicil, kimlik ve maaş bilgileri izlenir, Personel Yıllık izin, fazla mesai takibi yapılır, Personel Devam Takip Sistemleri ile entegre olarak çalışabilmesi,
+ İşçi ve idari personelin maaş tahakkuklarının, aylık, günlük veya saatlik ücret olarak netten brüte ya da brütten nete hesaplanabilir,
+ Esnek ek gelir ve ek kesinti tanımları sayesinde kullanıcının isteği doğrultusunda işlemlerin detaylandırılabilir,
+ İkramiye , Fark, Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalanabilmesi ve toplu tahakkuk işlemleri gerçekleştirilebilir,
+ SGK, İş-Kur’a e- Bildirge ( Aylık Pirim ve Hizmet Bildirgesi ), İşe Giriş Bildirgesi, İşe Giriş Bildirgesi İptali/Güncelleme/Görüntüleme, İşten Ayrılış Bildirgesi, İşten Ayrılış Bildirgesi İptali/Güncelleme/Görüntüleme, Sigortalı Adres Güncelleme, Aylı işgünü çizelgesi otomatik olarak gönderilir, Kullanıcı tarafından istenilen ek rapor ve firmaya özel bordro tasarımları Kolaylıkla yapılabilir,

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Finans

Likom Presto XL Finans Yönetimi Yazılımı ile;
+ Müşteriler, Satıcılar, Bankalar ve Kasa Hesapları en ayrıntılı şekilde tanımlanıp izlenir, Alınan Çekler, Alacak Senetleri, Borç Senetleri, Verilen Çekler Çek/Senet Kasaları bazında olası tüm hareketleri ile takip edilir,
+ Müşteri ve satıcılar için geçerli olan ödeme ve tahsilat şekilleri ile kabul edilecek çek ve senet vadeleri belirlenebilir,
+ Müşteri ve satıcılara özgü iskonto limitlerinin, vade koşulları tanımlanabilir, Cari vade farkı ve yaşlandırma raporları istenen format ile alınabilir, Müşteri riskleri ve kredi limitleri izlenir,
+ Bankalardaki vadesiz mevduat ve vadeli mevduat hesaplarının, beklenen faiz gelirleri ile diğer giderlerin takibi yapılır, Banka kredi sözleşmeleri (rotatif,spot veya taksitli ticari) tanımlanır ve kullanılan kredilere ait beklenen anapara, faiz, vergi ve diğer geri ödemeleri hesaplanır ve gayrinakdi ayrıntılı takibi yapılır,
+ Oluşturulan finansman tablolarında nakit, çek/senet ve banka durumları ile alış-satış işlemleri tek bir ekrandan takip edilir,
+ Alınan ve Verilen Teminat Mektupları, Teminat çek ve senetleri takip edilir,
+ Tüm finans hareketleri tanımlanan özel kodlar ile proje bazında, şube bazında ve Gelir-Gider yerleri bazında izlenir,
+ Planlanan tahsilat ve ödemelerin vade ve tutarlarının, senet, çek, nakit veya banka havale işlemleri Nakit Akım Tablosu yardımıyla izlenir, beklenen ödeme ve olası tahsilatların takibi ayrıntılı izlenir,

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Muhasebe Bütçe

Likom Presto XL Yazılımı Uluslararası genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına ( GAAP), Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine (UFRS) ve Türk Muhasebe Standartlarına(TMS) uygun olarak çalışmaktadır. Hesap Planları ve Mali Tablolar birden fazla dilde ve döviz ile takip edilebilir. Standart Mali Tabloların yanısıra istenilen formül ve tasarımda Mali Tablolar kullanıcı tarafından hazırlanabilir. Yevmiye Fişleri Tahsil, Tediye, Mahsup, Açılış ve Kapanış Fişleri olarak sınıflandırılabilir. Yansıtma ve Bakiye Kapatma şablonları ile Yevmiye fişleri otomatik oluşturulabilir. Esnek Raporlama yeteneği ile tüm mali raporlar istenilen formatta kullanıcı tarafından hazırlanıp analiz edilebilir.
Likom Presto XL Bütçe Yönetimi Yazılımı ile;
+ Muhasebe ve Gelir-Gider Yönetimi işlemleri için esnek dönemli ( 1 Aylık, 3 Aylık veya Serbest ) bütçe dönem tanımı yapabilme ve bu tanımlı bütçe dönemlerini revize edip blokaj uygulayabilme,
+ Bütçe hesap planını oluşturulması, Bütçe hesap kartında formül tanımı yaparak ilgili bütçe hesabını oluşturan muhasebe kodlarının tanımlanması ile bütçe verilerinin otomatik olarak oluşturulabilmesi,
+ Planlanan ve revize bütçe kurlarının girilmesi ve seçilecek döviz cinsinden bütçe hesaplarının izlenmesi,
+ Bütçe tanımı sırasında tanımlanan bütçenin bütün gelir ya da gider bütçesi içindeki payının görülmesi,
+ Tahmini bütçe değerleri ile gerçekleşmelerin yüzde ya da oran olarak takip edilmesi,
+Planlanan bütçe değerleri ile gerçekleşen değerlerin tutarlılıkların kontrol edilmesi kolaylıklı gerçekleştirilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.