Hakkımızda

Code Factory tüm sektörlerde özel çözümler sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta müşteriye en kolay kullanımlar sağlamaktadır.Code Factory'in temel prensibi...

Devamını Oku

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 9. Kat No 1157 Şişli /İSTANBUL T: 0850 885 28 50 F: 0212 221 55 16

0850 885 28 50 info@cfyazilim.com

0 555 255 444

Ziya Gökalp Caddesi 24/81 Kültür Mahallesi Çankaya/ANKARA T: 0850 885 28 50 F: 0212 221 55 16

info@cfyazilim.com

0 555 255 444

Likom GUSTO ERP

Gusto ERP ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve uyarlanabilir yapısı ile verimliliği artırır. Likom Gusto ERP, ulusal ve uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun güçlü yapısı ve tam entegrasyon ile çalışan modülleriyle; Satınalma, Satış/Pazarlama, Stok Yönetimi, Üretim Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Finans Yönetimi bölümlerinin tüm işlemlerinin hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlar. Esnek, kullanımı ve öğrenimi kolay, güvenilir bir yönetim aracı olan Likom Gusto ERP, en yaygın ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (IBM DB2, Microsoft SQL, Oracle) ile çalışmaktadır. Tüm iş süreçlerini karşılamanın yanısıra birden çok döviz ve dilde çalışması ile küresel ölçekte çalışan şirketler için etkin ERP çözümüdür.

muhasebe

Likom Gusto ERP Genel Muhasebe Yazılımı ile muhasebe işlemlerinin firma faaliyetleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilebilmesi ile firmanın belli bir anda ya da dönem sonlarındaki yasal durumu en objektif kolayca izlenebilir ve yasal yükümlülükler zamanında ve doğru olarak yerine getirilir. Likom Gusto ERP modüllerinde girilen işlemlerin yevmiye hareketlerinin anlık veya toplu olarak oluşturulmasıyla veri bütünlüğü ve zaman tasarrufu sağlayan Likom Gusto ERP Genel Muhasebe Yazılımı uluslararası genel kabul görmüş Muhasebe Standartlarına (GAAP), Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine (UFRS) ve Türk Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak çalışmaktadır.

Hesap Planları ve Mali Tablolar birden fazla dilde ve döviz ile takip edilebilir. Standart Mali Tabloların yanısıra istenilen formül ve tasarımda Mali Tablolar kullanıcı tarafından hazırlanabilir. Yevmiye Fişleri Tahsil, Tediye, Mahsup, Açılış ve Kapanış fişleri olarak sınıflandırılabilir. Yansıtma ve Bakiye Kapatma şabloları ile Yevmiye fişleri otomatik oluşturulabilir. Esnek Raporlama yeteneği ile tüm mali raporlar istenilen formatta kullanıcı tarafından hazırlanıp analiz edilebilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
finans

Likom Gusto ERP Finans Yönetimi Yazılımı ile Banka, Kasa hareketlerinden, çek ve senet hareketlerine, nakdi kredilerden gayri nakdi kredilere, beklenen tahsilat ve ödemelerden teminat mektuplarına, ayrıntılı cari risk ve dövizli repo takibinden reeskont faizi, kur farkı hesaplanmasına kadar finansa ait tüm işlemlerin anlık takibi sağlanır. Böylece müşterilerinizin, satıcılarınızın ve iş ortaklarınızın firmanızla olan finansal süreçlerinde doğru ve gerçek analizlerle ulaşılır.

Hesap Planında belli bir ayrıntıya kadar ayrılabilen gelirlerin ve giderlerin, muhasebe hesapları dışında istenilen ayrıntıda izlenmesi ve kontrol altında tutulması Likom Gusto ERP Gelir/Gider Yönetimi Yazılımı’nda yapılır. Şube, şantiye, atölye gibi iş merkezlerinin ya da proje bazında kar/zarar hesaplamaları yapılabilir, ihtiyaç duyulan yönetim raporları ayrı ayrı oluşturulabilir. Tüm modüllerin hareket ekranlarında girilen tutarın tek bir tuş ile tanımlı olan gelir/gider yerleri ve türlerine önceden belirlenen dağıtım şablonlarına göre yansıtılması gerçekleştirilir.

Likom Gusto ERP Borç/Alacak Eşleme Yazılımı ile, Borçların ve alacak hareketlerinin hangi borç ve alacak hareketi ile eşlendiği belirlenerek ödemelerin zamanında ve doğru yapılması, tahsilatların takip edilmesi, kur farkı ve vade farklarının herbir borç/alacak hareketi bazında hesaplanması ile firmanın diğer firmalar ile olan ilişkileri daha etkin gerçekleştirilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
kalite yönetimi

Etkin Kalite Yönetimi’nin faydaları; müşteri memnuniyetinin sağlanması, kalite seviyesinin iyileşmesi, müşteri şikayetlerinin düşürülmesi, standartlara uygunluğun sağlanması, yeni kâr alanlarının yaratılması, yeni pazarlara ulaşılması, daha az hata ve daha az yeniden işleme ile maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik, rekabet üstünlüğü sağlanması güvenilirlik, kalitenin herkesin sorumluluğunda olması, çalışanların ve müşterilerin bilinçlenmesi, çalışma ortamının iyileştirilerek çalışanların mutluluğunun sağlanmasıyla birlikte değişen firma imajıdır.
Likom Gusto ERP Kalite Yönetim Yazılımı ile;
+ Kalite sistem dokümantasyonunun ve kayıtlarının yönetilerek kağıt tüketiminin azaltılması,
+ Doküman değişiklik talep sistemi ve onay süreçleri ile doküman akışlarının yönetilmesi,
+ Dokümanların eski revizyonlarına erişilmesi,
+ Uygunsuzluk ve İç Denetim Planlarının takibinin yapılması,
+ Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerle entegrasyonunun sağlanması ve takibinin yapılması,
+ Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarının ve alınan kararların takibinin yapılması,
+ Satınalma modülü verilerinden tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması,
+ Üretim modülü verilerinden fire analizlerinin yapılması,
+ Bakım Onarım modülünden Bakım işlemleri ve analizlerinin izlenmesi sağlanır.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
diger

Likom Gusto ERP Sabit Kıymet Yönetimi Yazılımı ile demirbaşların satın alınmasından, satılmasına ya da hurdaya ayrılmasına kadar ki tüm hareketleri ve amortismanları kolaylıkla izlenebilir. Muhasebe entegrasyonu sayesinde sabit kıymet hesaplarının yeniden değerlemeler sonucunda güncel değerleri ile oluşması ve dönemsel amortismanların ilgili gider hesaplarına işlenmesi kolaylıkla yapılabilir.
Likom Gusto ERP Şube Yönetimi Yazılımı ile Muhasebe işlemlerinin herbir şube bazında firma faaliyetleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilmesi ile firmanın belli bir anda ya da dönem sonlarındaki yasal durumu en objektif olarak görülebilir ve yasal yükümlülüklerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesi kolaylığı sağlanır. Öne çıkan özellikleri:
+ Aynı firma altında birden fazla şube tanımlayabilme, şubeler arasında tam entegrasyon
+ Her şubenin kendi hareketlerinin takibi
+ Şubeler arası yetkilendirme ile ortak kart veya hareket oluşturma
+ Şube bazında raporlama
Likom Gusto ERP EDI Yazılımı, Electronic Data Interchange (Elektronik Veri Değişimi) teknolojisinin Gusto Kurumsal Kaynak Planlama için geliştirilen arayüzüdür. Gusto EDI ile elektronik ortamda saklanan birçok hareketin verileri Gusto’ya ve aynı şekilde Gusto’dan dışarıya aktarılabilir. Özel yazılım veya başka yazılımlar ile hazırlanmış irsaliye, iş emri, teklif, sipariş vb Likom Gusto ERP’de karşılığı olan tüm belgeler aktarılabilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
ik

İşgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama, organizasyon, eğitim, performans değerlendirme vb. faaliyetler en etkin şekilde Likom Gusto ERP İnsan Kaynakları Yazılımı ile gerçekleşir. Organizasyon yapısının, ünvan ve görev tanımlarının oluşturulması, Personelin maaşına ve diğer özlük haklarına baz teşkil eden gelirlerinin, kesintilerinin ve diğer yasal haklarının belirlenebilmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi, uygun adayların belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tanımlanması ve uygulanması öne çıkan özelliklerdir. Performans Yönetim Sistemi ile tüm çalışanlarının performansları etkin olarak takip edilir. Bu sayede personel performans değerlemesinin adil ve kontrollü şekilde yapılması sağlanır.
+ Farklı iş kollarında ve farklı pozisyonlarda bölüm, organizasyon ya da dönem bazında değişebilir performans tanımlamalarının yapılabilir.
+ Dönem bazında verilen formüllerle performans değerlendirme yapılabilir.
+ Performans değerlendirmenin yapılacağı bölüm ya da personel seçiminin yapılarak hesaplanan ve manuel olarak girilen puanlamanın performans türüne göre grafiksel olarak gösteriminin yapılması sağlanır.
Eğitim yönetimi için yapılan yatırımın katkısını ve geri dönüş hızını artırmak için eğitim yönetimi sisteminin tüm adımları ile (eğitim stratejisinin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, eğitim sonuçlarının takibi vb) şirketin insan kaynakları stratejileri ve diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre bir şekilde yürütülür.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Üretim

Likom Gusto Üretim Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Yazılımı ile, üretim için gerekli olan ürün ağacı, tezgah, rota, operasyon, alternatif rota ve malzeme gibi bilgilerin yanısıra,
Ana Üretim Planı’nın (MPS - Üretim planının hem mamul bazında hem de günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde planlanması) oluşturulması, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP - Stok Seviyesine göre, Alınan Siparişler için, Üretim Talepleri için, Bakım Onarım Talepleri için, Sevk Emirlerine göre, Emirlerine göre), Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP) ve İşemri Kapasite İzleme, Standart Maliyet ve Maliyet Muhasebesi işlemleri kolaylıkla izlenir.

Bu sayede üretim sırasında yaşanabilecek birçok maliyet ve verim kaybının önüne geçilir. Likom Gusto ERP Çizelgeleme Yazılımı ile sonlu Kapasite Planlama, İşemri Çizelgeleme ve GANTT Şemaları oluşturulabilir. Fason süreçleri gerek üretim, gerek maliyet çerçevesinde izlenebilir, fason unsurları ürün maliyetleri kapsamında değerlendirilebilir, Fason işleme gönderilen malzemelerin fason depolardaki durumu takip edilebilir, Fason süreçleri iş emirleri üzerinden detaylandırılarak üretim planlama kapsamına alınabilir.
Minimum Üretim Seviyesi ve Optimal Üretim Seviyesi tanımları üzerinden üretim parti miktarı planlaması MRP kapsamına alınması sağlanabilir, Optimal Üretim Seviyesi tanımları üzerinden en düşük maliyetli üretim parti miktarları ile üretim yapılabilir, Kalıp/Tezgah Hat kurulum sürelerini optimize edecek biçimde üretim planlama yapılabilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Satın Alma

Değişik birimler tarafından talep edilen hammadde, malzeme, ürün, hizmet ve sabit kıymetlere ait satınalma taleplerinin bölümler bazında oluşturularak izlenmesi, Alınan Tekliflerin ve Verilen Siparişlerin anlık değerlendirilmesi ile etkin kaynak kullanımı sağlanarak maliyetlerin en aza indirgenmesi Likom Gusto ERP Satın Alma Yazılımı ile gerçekleştirilir.

Minimum-maksimum ve optimum sipariş edilme miktarları belirlenebilir. Kapsamlı onay mekanizması oluşturulabilir. Talep, teklif, sipariş, sevk emri, irsaliye ve faturalar yetki seviyelerine göre onaylanarak işleme alınabilir. Gelişmiş rezervasyon yapısı ile verilen sipariş ve sevk emri bazında tekli ya da çoklu stok rezervasyonları oluşturularak malzeme akışları kontrol edilebilir, sipariş, üretim, sevkiyat ve satınalma süreçlerinde malzeme terminleme ve kaynak kullanım çakışmaları engellenir.

Tedarikçi Değerlendirme Sistemi ile istenilen dönem aralığı içinde, tedarikçi performansı miktar, zamanında teslim, kalite, performans yeterlilikleri gibi kriterlerle tedarikçi ya da tedarikçi grubu bazında kolaylıkla ölçülebilir. Puanlama sistemi geliştirilebilir, değerlendirme anketleri düzenlenerek tedarikçi performansının ölçümü kolaylaştırılabilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Satış

Likom Gusto ERP Satış/Pazarlama Yazılımı ile,
+ Mevcut ve gelecekte çalışabilecek potansiyel müşterilerin tanımlanması ve bu müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi,
+ Kampanya dönemlerine bağlı olarak özel fiyat, iskonto ve ödeme koşulu listelerinin ve promosyon şekillerinin oluşturulması,
+ Müşterilerden alınan siparişlerin, sevk emirlerinin karşılanma durumlarının ayrıntılı olarak izlenmesi ve gerekir ise sipariş dondurma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
+ Sipariş ve temin tarihlerine göre satış işlemlerinin otomatik olarak yapılması,
+ Müşterilerden alınan siparişlere ilişkin ürün, ara ürün ve hammadde rezervasyonlarının yapılabilmesi, + Satılan ürünlerin maliyetinin İlk Giren İlk Çıkar (FIFO), Son Giren İlk Çıkar (LIFO), Yürüyen Aritmetik Ağırlıklı Ortalama, Aritmetik Ortalama Maliyet ya da Ay Kapama Maliyet yöntemlerinden biri ile oluşturulması,
+ Satışların satış personeli bazında izlenebilmesi ve satış personelinin belirlenen kriterler bazında performansının değerlendirilebilmesi,
+ Satış Sözleşmeleri ile satılan hammadde, malzeme, ürün, hizmet ve sabit kıymetlerin miktar, tutar ve ödeme koşulları izlenir ve yapılacak tahsilatların beklenen tahsilatlar ile denetimi, sözleşme kapsamında yapılan iskonto, fiyat farkı gibi faturaların otomatik hesaplanarak oluşturulması sağlanır.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.
Stok

Likom Gusto ERP Dinamik Ürün Yönetimi Yazılımı ile, stoklara ait değişken özellikleri (en, boy, kalite, yoğunluk vb) Dinamik Özellik olarak veya istenirse formüller ile tanımlanarak kod açma gereksinimi minimize edilir, ürün dinamik özellikleri ile Ürün Ağacı/Rota Seçim formülleri tanımlanarak tek bir Ürün Ağacı/Rota üzerinden birden fazla ürünün Ürün Ağacı ve Rotası detaylandırılarak analiz edilir.
Likom Gusto ERP Stok Yönetimi Yazılımı ürün, ara ürün ve malzeme stoklarını, planlanan seviyelerde tutup, stok devir hızlarını sürekli izleyerek, maliyetleri en aza indirirken aynı zamanda yetersiz stok problemlerini ortadan kaldırır. Ayrıca;
+ Ayrıntılı depo yönetimi sayesinde depolar ve bulundukları yerler bazında stoklar izlenir. Aynı stok hareketinde tek depoya veya birden fazla depoya ürün giriş-çıkış işlemleri yapılabilir.
+ Stok seviyeleri birden fazla birim üzerinden takip edilebilir, birim dönüşüm hesaplamaları sabit, serbest veya esnek SQL formülleri yapılabilir.
+ Siparişlerden, taleplerden kaynaklanan ya da doğrudan stok rezervasyonları, stoktaki ürünlere, siparişteki mallara ya da üretilmekte olan ürünlere yapılabilir.
+ Temel özellikleri benzer olan stokların izleme kodları yardımıyla takip edilebilir. yapılması,
+ Seri/Lot Numarası bazında değişen ürün özellikleri esnek tanımlı kategoriler üzerinden değerlendirilip raporlanabilir. Seri/Lot numaraları bazında rezervasyon takibi ve detaylı maliyet hesaplaması yapılabilir.

Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sektör bağımsız geliştirilen Likom Gusto ERP, gereksinim duyulan tüm iş süreçlerinin verimli ve güvenilir şekilde yönetilmesini, her seviyede yöneticinin dinamik parametrelerle etkin sorgulamaları gerçekleştirmesini ve doğru kararları zamanında almalarını sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımıdır.